top of page

SZKOLENIA Z OPTYMALIZACJI PROCESU PAKOWANIA

W Irminium oferujemy profesjonalne szkolenia użytkowe oraz serwisowe dla operatorów oraz członków działu utrzymania ruchu. Nasze szkolenia pomogą Twoim pracownikom zyskać nową wiedzę i nowe umiejętności, wpływając na usprawnienie pracy w Twoim przedsiębiorstwie.  

img-OHS1.jpg

ZADBAJ O WIEDZĘ SWOJEJ KADRY

SZKOLENIE SERWISOWE 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla działu utrzymania ruchu

Zakres szkolenia:

Prezentacja wiedzy technicznej na podstawie wcześniej przygotowanych materiałów w postaci:

1. Ciekawych przypadków

2. Zdjęć

3. Rysunków złóżeniowych

Długość szkolenia:

90-120 minut

Korzyści:

Imienne  potwierdzenie ukończenia kursu

Materiały serwisowo-techniczne firmy Itatools SRL

Dojazd do klienta

SZKOLENIE UŻYTKOWE 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla operatorów bandownic

Zakres szkolenia:

Prezentacja informacji na temat określonej rodziny bandownic np. Bandownice Orgapack

1. Opis narzędzi

2.Działanie

3. Konserwacja oraz serwis

Długość szkolenia:

120 minut

Korzyści:

Zwiększenie wiedzy zespołu na temat używanych narzędzi

Prezentacja praktyk utrzymania narzędzi w najlepszym stanie i zmiejszenie ryzyka  ich awarii

Dojazd do klienta

2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png

Potrzebujesz więcej informacji o korzyści płynących ze szkoleń?

2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png

Skontaktuj się z nami, a my postaramy się rozwiązać Twoje wątpliwości.

2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
2-24050_question-mark-png-image-transparent-white-question-mark.png-removebg-preview.png
bottom of page